Geçmişten Bugüne GEO

Kurumsal Politikalar

    www.geotr.com

 
Bizi güçlü kılan işbirliklerimizdir.

 

GEO, Kurumsal politikaların merkezine

"ÖNCE İNSAN" anlayışını koymuştur.

Kalite anlayışımızı simgeleyen form ÇEMBER dir.

Üretim anlayışımız ise merkezindeki insan ile bir bütünlük ve anlam kazanmaktadır.

Üretimin kalitesi: ÇEMBERİN MÜKEMMELİYETİ merkezindeki İnsan'a verilen değerle mümkündür. 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

GEO , üretici ve tedarikçi iş ortaklarıyla

birlikte kaliteli bir hizmet ve üretim anlayışını

yaşam tarzı olarak benimsemiştir.

 

" GEO HİZMET SİSTEMİNİN TEMELİ "  

KALİTE VE SÜREKLİ GELİŞİM ANLAYIŞINDAN OLUŞMAKTADIR.

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 

 

Müşteri mutluluğu temelinde iş ve üretim anlayışımız, çalışanlarımızın üretken mutluluğu üzerinde yükselmektedir. 

 

Üretici ve tedarikçi iş ortakları ile oluşturduğumuz kaliteli hizmet ile bütünlüklü işleyen bir sistemdir.

     

Ana hedefimiz ; çalışanlarımızla birlikte kalitemizi, verimliliğimizi ve karlılığımızı arttırmak,
müşterilerimiz ile bütünleşerek Türkiye’de bir marka olmaktır.
 
Amacımız ; uygun fiyat, zamanında teslim ve istenilen kalitede hizmet ve ürünlerini sunmaktır.
 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

GEO’ nun pek çok  

“ ilkin ve başarının mimarı ”

olmasının temelinde

insan kaynaklarına verdiği

önem yatıyor. 

Güvene ve saygıya dayalı ilişkiler içinde , tüm çalışanlarımıza verimli bir çalışma ortamı yaratmak ortak çabamızdır.

Geo' lular değişime hızla uyum sağlayan, yaratıcı, çok yönlü, katılımcı, kendisini ve çevresini sürekli değiştiren ve geliştiren, vermiş olduğu hizmette ortak değer yaratmaya çalışan bir kimlik oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızın kişisel özellik ve değerlerini katarak kurdukları  “insan kaynakları sistemimiz” başarımızın temelini oluşturur.

GEO hizmet ürettiği her sektörde “dünya standartlarında” insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin üyesi olmak istediği ve gurur duyduğu bir topluluk olmayı amaç edinmiştir.

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

 

 

GEO’ nun kuruluşunda tüm sosyal

kesimlerin, toplumsal eğitim-üretim

süreçlerinde yer alarak, birey olarak

kendilerini  “var kılabilmeleri ”  ilkesi yatmaktadır.

 

Bu temel üzerinde yükselen “SOSYAL SORUMLULUK” anlayışımız , çalışanlarımızın bireysel-profesyonel gelişimlerinin , toplumsal sanatsal eğitime dönük proje ve çalışmalara katılımları teşvik edilerek geliştirilmektedir. Bir kurumsal gelenek ve insan kaynakları politikası olarak özümsenmiştir. 

 
Kurum içinde ;  değişime hızla uyum sağlayan , yaratıcı çok yönlü , katılımcı , kendisi ve çevresini sürekli değiştiren ve geliştiren , vermiş olduğu hizmette ortak değer yaratmaya çalışan , verimlilik esasına dayalı katılımcı insan kaynakları sistemimiz başarımızın temelini oluşturur. 
 
 
Toplumumuzda bilime sanata ve kültürel ve sosyal değerlere önem veren , eğitimli kültürlü insan dokusunun oluşabilmesi için iş – üretim değerlerini paylaşmaktadır. İşbirliklerinden kaliteli ve toplumsal donanımlı , özgüvenli , refah seviyesi yüksek “mutlu” bir toplumsal yaşam kurmaya katkı vermektedir. Her yaştan, her meslekten eğitilmiş insan gücü oluşturmak için yaratıcı programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır.
 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

 

GEO dünyanın tüm canlılar için yaşanabilir

kalmasının ancak çevrenin korunması ile

olanaklı  olduğunun bilincindedir.

 

Varlığımızın sürekliliğinin, bu uyumlu

dengeli bütünlüğe bağlı olduğunu

bilmektedir.

Teknolojinin ancak doğanın dengelerini korumaya hizmet ederse, kalıcı ve verimli olabileceğinin bilinciyle hizmet vermektedir. GEO, çevreye yönelik performansını iyileştirmek amacıyla kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolünü şu şekilde sağlamaktadır :

  • Uygulanabilir tüm çevresel ve yasal koşullara uyumun sağlanması
  • Kirlenme riskini önleyecek tüm ön tedbirlerin alınması
  • Çalışmalardaki enerji, su ve diğer kaynak kullanımının verimli kılınması
  • Yenilenebilir kaynak yaratılmasının desteklenmesi
  • Tekrar kullanılabilecek maddelerin dönüşümünün desteklenmesi

 

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

 

shutterstock_114856210

 

GEO’ da insan yaşamı ve yaşam kalitesi

çok değerlidir.

 

Sağlıklı, iş güvenliği

sağlanmış bir iş ortamı her insanın en

doğal hakkıdır.

Tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin, hem iş alanında hem de bu alan dışında sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet üretmelerini sağlamak amacıyla , çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarının öngördüğü esaslar uyarınca yürütmekteyiz. Bu alanda eğitimlerle ve iç denetimlerle , sürekli iyileştirme oluşturulmakta ve çalışan bilinçli ve öz denetimli üretim yapması sağlanmaktadır.

 

2014 GEO Tüm hakları saklıdır. ®