Zeytin üretimi, 6000 yıllık geçmişe sahip bir kültürdür. Zeytinyağı üretimi zeytinin hasadıyla başlar. Eskiden zeytin hasadı, elle toplama yoluyla gerçekleştirilirdi. Günümüzde ise hasat, ağaç dallarını titreterek zeytinlerin dökülmesini sağlayan çeşitli makinelerle gerçekleştirilir. Dökülen zeytinler ağaç altına eğimli yerleştirilmiş ağlara düşerek tek bir havuzda toplanır.

Hasadın ardından zeytinler yapraklardan, dallardan ve kirden kurtulmaları için yıkanıp ızgaralardan geçirilerek filtrelenir. En yüksek kalitede zeytin yağları, hasattan sonraki 24 saat içerisinde elde edilir.

Zeytin yağı işleme prosesi ise geleneksel ve modern yöntem başlıkları altında iki şekilde irdelenebilir:

1 – Geleneksel Zeytinyağı İşleme Adımları

Geleneksel zeytinyağı işleme prosesi, zeytinlerin ezme haline getirilmesiyle başlar. Buradaki amaç yağın kofullardan ayrılmasını kolaylaştırmaktır. Bu ezme işlemi büyük mermer taşlarla gerçekleştirilir.

Zeytinyağı üretme prosesinin bir sonraki adımında zeytinler 20-50 dakika arasında karıştırılır. Karıştırma işlemi irili ufaklı yağ damlalarının birbirleriyle birleşmesini ve iyi bir şekilde öğütülen zeytinlerin arzu edilecek aroma ve tada kavuşmasını sağlar.

Ezme ve karıştırma işlemlerinin ardından elde edilen zeytin ezmesi, birbiri üzerine geçmiş fiber disklerden ve ardından hidrolik presten geçirilir. 4000 kPa’ı bulan basınç, ürünü katı halden sıvı hale geçmeye zorlar.

Sıvı daha sonra çökelme ve santrifüj için ayrılır.

2 – Modern Zeytinyağı İşleme Adımları

Modern zeytinyağı değirmenleri kısmen veya tamamen otomatiktir ve mermer eziciler/kırıcılar yerine paslanmaz çelik gövde ve öğütücüler kullanır. Parçalanan zeytinler çekiçli değirmen adı verilen paslanmaz çelik proses ekipmanına atılır. Buna alternatif olarak dişli diskler, silindirler veya silindirli değirmenler de kullanılmaktadır. Buradaki püf noktalardan biri ezmenin aşırı ısınmasını önlemek için değirmenin yavaş çalışması gerektiğidir. Yağ işleme sırasında zeytin yağı sıcaklığı asla 27 dereceyi geçmemelidir.

Modern zeytin karıştırıcılar(malaksörler) yatay oluklu ve spiral karıştırma bıçaklı çelik makinelerdir. Ezilmiş zeytinleri tipik olarak 10-20rpm hızlarında, 20 dakika ile bir saat arasında karıştırır. Bu işlemde verimin artması için su ilave edilebilir, ancak bu genellikle yağın kalitesinde azalmaya sebep olur.

Santrifüjleme ile ayrılan sıvı, bir sonraki aşamada minimum oksijen teması hedefleyen endüstriyel yağ millerinden ve filtrelerden geçer. Büyük işletmelerde saatlik en az 3 ton zeytin yağı üreten makineler bulunmaktadır.

Prosesin en önemli elemanları şüphesiz zeytinyağı depolama tanklarıdır . Yanlış bir zeytinyağı tankı seçimi, tüm zeytinyağı prosesinin boşa gitmesine sebep olabilir. Zeytinyağının çevredeki kokuları kolaylıkla emebilme özelliği önlenmezse yağın karakteristiği önemli ölçüde etkilenir. Nemli hava yağın kalitesini, belirli lümen değerlerinin üzerindeki ışık zeytin yağının raf ömrünü, fazla ısı yağın hem ömrünü hem de tadını olumsuz etkiler. Oksidasyon sürecini yavaşlatmak için kesinlikle gıda sınıfı, yüksek kalite paslanmaz çelik imalatı zeytinyağı depolama tankı satın alınmalıdır. Zeytinyağı tank teklif isteği gönderirken teklif alınacak firmanın gıda sektörüne öncelik verdiğine ve mümkünse taahhüt geçmişi olmasına dikkat edilmelidir. Genel proses sistemleri hakkında tercihen on veya yirmi yılı aşkın deneyimi olmayan bir firmaya oranla, deneyimli bir firmanın zeytinyağı işleme gibi incelikli bir işlem için yeterli kalifikasyonda üretim ve depolama tankları imal edebilmesi daha olasıdır.

3 – Modern Zeytinyağı Tankı Depolama Çözümleri

Zeytinyağı prosesiniz için tank çözümleri arıyorsanız Zeytinyağı Prosesi ürün galerimizi gözden geçirebilirsiniz.