İçecek tüketiminin hızla arttığı rekabetçi bir pazarda, içecek üretim şirketlerinin güvenli ve yüksek kaliteli içecek üretim tesisi tasarlaması ve inşa etmesi için doğru bir ortağa ihtiyacı vardır. Bu bağlamda dikkate alınması gereken birkaç önemli nokta şöyle sıralanabilir:

  1. İçecek Hijyeni ve Güvenliğine Öncelik Vermek

İçecek prosesinin hassas yapısı sebebiyle hijyeni ve güvenliği, genel tesis tasarımından başlar. Yetersiz içecek güvenliği ve hijyenine yol açan tasarımlar, halk sağlığı ve çevre güvenliği için zararlı riskler içerecektir. Bu noktada içecek işleme ekipmanınız için ideal tasarım, toksik kirleticilerden kaynaklanan herhangi bir kontaminasyonu önleyecek şekilde olmalıdırHastalığa neden olan mikroorganizmalardan kaynaklanan her türlü kontaminasyonu da ortadan kaldırmalıdır.Bu nedenle, size güvenli ve aseptik içecek üretim/işleme ekipmanı sağlayan doğru çözüm ortağını seçmeniz büyük önem taşımaktadır.    

Doğru çelik kalitesi:

Çalışma koşulları, doğru çelik sınıfının seçilmesinde hayati bir rol oynar. Örneğin, sıcaklık ve asitliğin seçilen malzeme üzerinde etkisi vardır. Genel olarak, bir içecek üretim tesisi için hijyen önemli bir endişe kaynağı olduğundan, paslanmaz çelik pürüzlülük faktörü 0,3 ila 0,8 μm arasında olmalıdır.     

Doğru kaynak işlemi:

Hijyenik paslanmaz çelik ekipman üretimi için sürekli, yuvarlak, taşlanmış, cilalı ve pürüzsüz kaynaklar çok önemlidir. Düzgün bir kaynak prosedürü, bakteri çoğalması nedeniyle kontaminasyona neden olabilecek çatlakların oluşmasını önleyecektir. Ayrıca, bir bindirme bağlantısının kaynaklanmasıyla oluşturulan boşluk, bakteri barındırma risklerini de beraberinde getirir. Bu nedenle kaynak işleminin devamlılığı büyük önem taşımaktadır.

Asitleme ve pasifleştirme:

İçecek üretim tesisiniz için ihtiyacınız olan paslanmaz çelik ekipman uygun şekilde temizlenmelidir. Bu nedenle, paslanmaz çeliğin korozyona ve oyulmaya maruz kalmaması gerekir. Tamamen asitlenmiş ve pasifleştirilmiş paslanmaz çelik yüzey, korozyon ve çukurlaşma risklerini önleyecektir.

2. Kişisel Güvenlik

Tesisiniz için doğru içecek proses ekipmanı seçilerek personeliniz için güvenli bir ortam sağlanabilir.

3. Sürdürülebilirlik

İdeal bir içecek üretim tesisi, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve su azaltma yoluyla karbon ayak izini azaltarak günlük operasyonlarını optimize eder. Sürdürülebilir bir kaynak yönetimi, enerji, su ve diğer hizmetler için en iyi çözümlere yol açacak ve ürün israfını azaltacaktır. Burada, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, sürdürülebilir bir içecek üretim tesisi için kılavuzlar sağlamaktadır.

4. Kapasite

Genel olarak, değişen atık miktarı ve tesis duruş süreleri göz önünde bulundurularak tesisinizin istenen sürede istenilen miktarda içecek üretmesi önemlidir. İdeal bir içecek üretim tesisi tasarımının, yeni teknolojiler ve trendlerden kaynaklanan pazar taleplerindeki değişikliklere uyum sağlamak için ölçeklenebilir bir kapasiteye sahip olması gerekir. Ölçeklenebilirlik, yeniden tasarım sürecine olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır.

GEO, şirketinize özel hizmetler ve çözümler sağlamak için gerekli teknik uzmanlığa ve bilgi birikimine sahiptir. Hizmet konseptimiz, içecek şirketleri/üretim tesisleri için toplam bir süreç çözümü sağlamayı amaçlamaktadır. Çözümümüzle sizlere şunları sağlamaya odaklanırız:

Büyümenizi hızlandırmak ve başarınızı garanti etmek için güvenli ve kaliteli bir içecek tesisi tasarlamanıza ve inşa etmenize yardımcı olabiliriz.