Tarımsal faaliyetlerde organik gübre kullanımı gittikçe daha da popüler hale gelmektedir. Bunun başlıca sebebi ise organik gübre kullanımıyla topraktan daha fazla verim sağlanmasıdır. Ayrıca uygun teknoloji ile üretimin her safhasında gerekli analizleri yapmak suretiyle, gerçek bir organik gübre ile gübrelemek şartıyla toprakta yıllar itibariyle oluşan yozlaşmanın düzeltilebileceği, bozulan yapının, ancak yeterli ve düzenli bir gübreleme ile önlenebileceği öne sürülmektedir.  Bunun önemini fark eden çiftçilerin, kamunun organik gübre kullanımına ilişkin teşviklerinin, özel sektörün bu alanda yaptığı bilinçlendirmelerin de etkisi ile organik gübreye olan talep git gide artmaktadır.

Toprak analizlerinde ölçülen organik madde miktarının yeterli olmaması sebebiyle de gelecekte piyasada organik gübreye olan talebin daha da artacağı öngörülmektedir. Bu durum yatırımcıları organik gübre tesisi kurmaya teşvik etmektedir. Endüstriyel gübre üretimini planlama aşamasında devreye giren birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı şu şekilde sıralanabilir;

  1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

Organik gübre için gerekli olan hammaddeler; organik tarım yönetmeliğinin ilgili bölümüne uygun tavuk çiftliklerinde elde edilen tavuk gübreleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübreleri ile meyve suyu fabrikası atığı posalardır. Organik gübre üretimi ile çevre kirliliğine neden olan ve olumsuz kokular yayan bu maddelerin değerlendirilerek, ekonomiye katma değer sağlaması yanında insan ve çevrenin korunması açısından da önem arz etmektedir.

2. Ürün Çeşidi

Organik gübre tesislerinde yaygın olarak üretimi yapılan organik gübre çeşitleri;

3. Tesisin Kurulacağı Yer

Organik gübre üretim tesisi için yer seçimi yapılırken aşağıdaki faktörler muhakkak değerlendirilmelidir;

4.Yatırım Süreci

Organik gübre üretim tesisi yatırımında ana maliyet unsurları; arsa/arazi edinim maliyeti, bina-inşaat maliyeti, makine ve ekipman maliyetidir. Bu maliyetlerin toplamdaki oranları, ne tür organik madde üretileceği ve hangi üretim yöntemlerinin kullanılacağına bağlı olarak değişmektedir.

İşletme döneminde ana giderler ise hammadde ve yardımcı malzeme maliyeti, işgücü giderleri, enerji giderleridir.

Tüm bunların haricinde organik gübre üretim tesisi kurarken dikkat edilecek en önemli faktör işleyeceğiniz ürünlere uygun bir prosestir.  Makina ekipman ve tesis kurulumunda deneyimli bir firma ile anlaştığınız takdirde hem üretiminizden hem de üretim sürecinde harcadığınız kaynaklardan tasarruf elde edersiniz.

GEO, şirketinize özel hizmetler ve çözümler sağlamak için gerekli teknik uzmanlığa ve bilgi birikimine sahiptir. Verimliliğinizi artırmak ve en hızlı şekilde üretime başlayabilmek için deneyimli ekibimizle iletişime geçebilir, özel tasarım ve hizmet anlayışımızdan faydalanabilirsiniz.